Fotografer: Kathrine Sørgård, Atle Jensen, Nina Staff og Bruket Bord & Bar.